Aanvangstijd morgendienst vanaf 1-1-’24: 10:00 uur

Eind november hadden wij u verteld over een aantal voorstellen van de Commissie Eredienst die de kernraad had overgenomen. Toen was er nog geen besluit genomen over het voorstel om de aanvangstijd van de morgendienst aan te passen.

De kernraad had de buitenraad gevraagd de gevoelens daarover in de gemeente te polsen. Inmiddels is er een terugkoppeling geweest en heeft de kernraad besloten ook dit voorstel over te nemen.

We snappen dat sommigen dat jammer zullen vinden, terwijl anderen er weer heel blij mee zijn.

Hiermee hopen wij wel het wisselen in aanvangstijd in de toekomst te verminderen, en sluiten we ook aan bij meerdere naburige kerken.

Nu de beslissing genomen is heeft het niet veel zin om lang te wachten met de invoering, dus: met ingang van het nieuwe jaar is de standaard tijd van de morgendienst 10.00 uur.