Kerkdiensten vanaf 20 december

Maandagavond heeft onze minister-president een toespraak gehouden, het is duidelijk dat het ter bestrijding van de covid-19 pandemie noodzakelijk is voor de periode tot 19 januari a.s. extra maatregelen te nemen. Ook kerken wordt geadviseerd nadrukkelijk hieraan een bijdrage te leveren. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de kerkenraad besloten, eerst tot zondag 17 januari, geen … Lees meer

Kerkdiensten vanaf 11 oktober

Naar aanleiding van de nieuwe beperkingen die de overheid heeft afgekondigd, hanteren we voor de diensten vanaf zondag 11 oktober een maximum van 30 personen.  Aanmelden voor de dienst kan via de Scipio-App (gemeenteleden) of door een e-mail te sturen aan koster@gkvhoogkerk.nl. U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt … Lees meer

Kerkdiensten vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli willen we ook niet-gemeenteleden weer in de gelegenheid stellen diensten bij te wonen. Dit zullen (voorlopig tot zondag 16 augustus) alleen morgendiensten zijn, welke beginnen om 9 uur. Het is vooralsnog verplicht om je vooraf aan te melden voor een kerkdienst, zodat we in overeenstemming met de overheidsregels toezicht kunnen houden op … Lees meer

Kerkdiensten tot 1 juli (update)

Na overleg heeft de kerkenraad besloten de richtlijnen van de RIVM in acht te nemen. Dit beteken dat er tot in ieder geval 1 juli geen publieke diensten gehouden worden in onze kerk.   Wel zullen de komende zondagen in deze periode vanuit onze kerk, diensten worden uitgezonden via Kerkomroep. Onze predikant, dominee Meijer zal hier … Lees meer

Kerkdienst 22 maart vervalt. 26 maart: meditatie

Vanwege overbelasting van de servers van Kerkomroep is het vandaag niet gelukt de kerkdienst online te krijgen. Eerst is geprobeerd de dienst uit te stellen naar 11 uur. Toen de servers op dat moment nog steeds overbelast waren is besloten de dient te vervangen voor een meditatie die ds. Meijer donderdagavond 26 maart om 19:30 … Lees meer

Kerkdiensten 15 maart vervallen

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus die het kabinet op donderdag 12 maart heeft afgekondigd, heeft de kerkenraad besloten de diensten van zondag 15 maart te laten vervallen. De kerkenraad beraadt zich over de kerkdiensten van de volgende zondagen. Zodra er nieuws te melden is, zal dit o.a. via de website worden gedeeld.