Deputaten M/V in de Kerk

Nieuwe ronde regio-avonden m/v en ambt en m/v in de kerk

Begin november komt het deputaatschap M/V en ambt met haar eindrapport. Naar aanleiding hiervan organiseert het deputaatschap in samenwerking met deputaten M/V in de kerk een zestal regioavonden. Tijdens deze avonden presenteren de deputaten de inhoud van het rapport en is er voor u gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De volgende avonden staan gepland:

  • 16 november 2016 GK Amersfoort-Centrum 17 november 2016 GK Assen-Kloosterveen 17 november 2016 GK Hardinxveld
  • 21 november 2016 GK Eindhoven-Best
  • 23 november 2016 GK Drachten-Nijenga 23 november 2016 GK Zwolle-Berkum

De avonden beginnen om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Vanwege beperkte ruimte is aanmelding voor deze avonden noodzakelijk. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de regioavond.

Voortraject

Eerder dit jaar organiseerde het deputaatschap M/V in de kerk een vijfentwintigtal gemeenteavonden binnen de GKv om het gesprek rondom het thema m/v in de kerk op gang te brengen. Met behulp van de uitkomsten van twee onderzoeken, een brochure en een aansprekend gemeenteavondformat wilde het deputaatschap woorden geven aan het thema m/v in de kerk.

Insteek van de gemeenteavonden was dat de gemeenteleden reflecteren op de situatie in hun eigen gemeente: hoe zijn de taken tussen mannen en vrouwen bij ons verdeeld? Hebben we dat bewust zo vorm gegeven, of is het zo ontstaan? Zijn we tevreden met de huidige situatie of zien we die graag anders? Daarnaast gingen de gemeenteleden aan de hand van een aantal stellingen met elkaar in gesprek. Daarbij lag de nadruk op hoe we als persoon denken over de verschillende thema’s die spelen in de gesprekken rondom het onderwerp m/v in de kerk. Impressies van deze bijeenkomsten kunt u lezen op www.gkv.nl/mvindekerk.