Kerkdienst

Datum: 16 januari
Tijd: 09:30
Locatie: online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Dicaonie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Kyrie (Sela)Votum en vredegroet
GK 250 God is getrouw
Wet
Ps. 111, 6 en 86 (medley)
Gebed
Schriftlezing 2 Samuel 7
Tekst 2 Samuel 7: 11b – 16 HSV
Verkondiging
Ps. 105: 1, 3, 5, 21
Dankgebed
Collecte
GK 228Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen
Psalm 127

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.