Kerkdienst

Datum: 30 januari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: kandidaat Pathuis
Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum (gesproken) en groet
Zingen: Psalmen voor Nu 84 ‘Wat hou ik van uw huis’
Gebed
Kindermoment
Zingen: Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt naar water’
Schriftlezing: Johannes 4:1-26
Zingen: Opwekking 502 ‘Jezus, ik wil heel dichtbij u komen’
Preek
Lied: ‘Vreugde van mijn hart’ – Sela
Dankgebed en voorbeden
Aankondiging collecte
Leefregel: Filippenzen 4:4-8
Lied: Liedboek 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
Zegen en gesproken ‘amen’

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.