Kerkdienst

Datum: 1 januari
Tijd: 10:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 98: 1, 2
Gebed
Schriftlezing
Leviticus 12: 1 – 8
Lucas 2: 21 – 24, 39
Galaten 4: 4 – 7
LB 314: 1, 2 Here Jezus om uw woord
Tekst Lucas 2: 21
Verkondiging
LB 313: 1, 2 Een rijke schat van wijsheid
Wet
LB 313: 3, 4, 5
Dankgebed
Collecte
Ps. 134
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.