Kerkdienst – 1e Adventszondag

Datum: 27 november
Tijd: 09:30
Locatie: Kerk + online

Voorganger: zr. Korthuis

Collecte: Happietaria. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Luisterlied
Votum
Vrede-/zegengroet
Ps 98:1
Lezing van de wet
Gebed
Ps 98:3,4
Lezen: Matteüs 1:1-2 en 18-25
Genesis 49:1-12
Lied 481:1 – O grote God die liefde zijt
Preek
Opwekking 125 – Heer ik kom tot u
Gebed
Happietaria
Collecte
Gk 165 – Machtig God, sterke Rots
Zegen
Luisterlied

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.