Kerkdienst – 1e kerstdag

Datum: 25 december
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Ancora: O kom, o kom Immanuel
Votum en vredegroet
Orgel: LB 477: 1, 4, 5 Komt allen tezamen
Gebed
Kindmoment
Bijdrage Generation
Schriftlezing Jesaja 7: 10 – 17 & Zacharia 3
Ancora: In de stal van mijn hart
Tekst Matteüs 1: 18 – 25
Verkondiging
Orgel: LB 481 Hoor de engelen zingen de eer
Geloofsbelijdenis
Dankgebed
(Collecte)
Orgel: Ere zij God
Zegen
Ancora: Kerstnacht boven Betlehem

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.