Kerkdienst

Datum: 8 januari
Tijd: 14:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. v.d. Kamp (emeritus Apeldoorn-Centrum)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z PS 89:4.5 GK=LB Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk?
Gebed
T Openbaring 12:1-6
L Psalm 2
Z PS 2:3 Ik roep op aarde ’t woord des HEREN uit
Preek Thema: De draak is los, wees gewaarschuwd, maar vergeet niet: God heeft al van hem gewonnen!
Z PS 138:4 GK Als ik, omringd door tegenspoed,….
Geloofsbelijdenis
Z Opw.430 Heer, ik prijs uw grote naam
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 898:1.2.3 LB Een vaste burcht is onze God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.