Kerkdienst

Datum: 5 november
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Materiaal kinderkring, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 42a Als een hert dat verlangt naar water
Wet
Gebed = GK 243 Heer ik kom tot U
Kinderkring
Schriftlezing Lucas 16: 1 – 13
Ps. 62: 5, 6
Tekst Lucas 16: 9
Verkondiging
LB 653: 1, 2, 4, 6, 7
Dankgebed
Collecte – kinderkring
LB 146c: 1, 2, 6, 7 Alles wat adem heeft love de Here
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.