Kerkdienst

Datum: 13 februari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding NBP 123: 1
Votum en vredegroet
Ps. 33: 1, 2, 8
Wet
Gebed: GK 243 Heer ik kom tot U
Kindmoment
Schriftlezing Jesaja 49: 8 – 23
Ps. 30: 1, 7
Tekst Ruth 4: 11 – 2
Verkondiging
GK 233 Jezus vol liefde
Dankgebed
Collecte
Opw. 407
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.