Kerkdienst

Datum: 30 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Offreins (Steenwijk)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Ps. 5:1,2 O HERE, wil mijn woorden horen
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: Ps. 5:9,10 Wie bij U schuilt
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
KinderliedVertel het aan de mensen
Lezen uit de Bijbel: Jesaja 42:1-9
Zingen: Lb 534:1,2 Hij die de blinden weer liet zien
Lezen uit de Bijbel: Matteus 12:1-21
Zingen: Lb 534:3,4 Hij die de armen voedsel gaf
Verkondiging Matteus 12:15-21
Zingen/luisteren naar: Jezus, hoop van de volken.
Gods leefregels Hebr. 13:1-6
Zingen: Ps. 12:4,5 Gods mond alleen spreekt woorden
Gebeden
Collectemoment
Zingen: Lb. 907:1,2 Jezus, mijn verblijden
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.