Kerkdienst – 2e Adventszondag

Datum: 4 december
Tijd: 14:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Van Rijswijk (Bedum)

Collecte: Zending. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum
Vrede-/zegengroet
LB 440: 1, 2, 4 Gaat stillen in den lande
Gebed
Rom. 3:9-20
Dordtse Leerregels hoofdstuk 3/4 artikel 4
DNP 51: 2, 3 Vanaf de moederschoot heb ik al schuld
Preek
LvK 402: 4, 5 Toen zag God in de eeuwigheid
Geloofsbelijdenis van Nicea
Opw. 430 Heer, ik prijs uw grote naam
Gebed
Collecte
DNP 33: 6 Verlangend staan wij uit te kijken
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.