Kerkdienst – 2e Adventszondag

Datum: 4 december
Tijd: 09:30
Locatie: Kerk + online

Voorganger: ds. Plug (emeritus Roden)

Collecte: Zending. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Vóór de dienst: Meer dan een wonder
Votum en groet
Lied: Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Gods goede geboden
Lied: Opw 769 Kom, vestig uw gezag
Gebed
Lezen: Deuteronomium 6.4-9
Verkondiging: Een wereld van liefde
Lied na de preek: Opw 617 Een machtig Maker
Doop Elianne (Elin) Lok:
Lied vóór de doop: Sela In het water van de doop
Lied na de doop: Sela Gods zegen voor jou
Dankzegging en voorbede
Collecte
Lied: Opw 733 Tienduizend redenen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.