Kerkdienst

Datum: 10 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Alserda

Collecte: 1e Evangelisatie, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & Zegengroet
Zingen: Ps 62:1,4
Gebed
Kindmoment
Wet
Zingen: LvdK’73 Gz 177:1,2,6 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachtenSchriftlezing: Lukas 23:33-43
Zingen: Ps 142:1,3,4
Tekst: Lukas 23:43
Verkondiging
Zingen: GK’06 Gz 89:1,3,4 Jezus, leven van mijn leven
Gebed
Collecte
Zingen: GK’17 Gz 228 Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.