Kerkdienst

Datum: 16 oktober
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Connect. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 139: 1 – 3
LB 311
Gebed
Schriftlezing Romeinen 1: 1 – 17
LB 655
Tekst Romeinen 1: 16 – 17
Verkondiging
LB 723
Doop Lana Cornello
Formulier 3
Doopbediening
Doopvraag gemeente
GK 160
Dankgebed
Collecte
Opw. 733
Zegen
Gezongen amen (LB 415: 3

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.