Kerkdienst (Goede Vrijdag – Heilig Avondmaal)

Datum: 15 april
Tijd: 19:30
Locatie: kerk + online


Collecte: Diaconie Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Stilte 
Votum en vredegroet
Ps. 113: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Johannes 19: 16b – 42
Ps. 22: 11, 13, 14
Tekst Johannes 19: 19b
Verkondiging
GK 189: 1, 2, 5, 6
Viering HA
Instellingswoorden
Via Dolorosa
Aan uw tafel
Agnus Dei
Dankgebed
Opw. 614
Zegen
Stilte

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.