Kerkdienst – Oudejaarsavond

Datum: 31 december
Tijd: 19:30
Locatie: online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Wie maar de goede God laat zorgen
Votum en vredegroet
LB 314
Lezing 2 Petrus 3
Verkondiging
Ps. 90/ LB 90a
Gebed
Collecte
LB 416
Zegen
Heerser over alle dingen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.