Kerkdienst (Pinksteren / belijdenis)

Datum: 28 mei
Tijd: 10:00
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Opw. 815 Vul dit huis
Opw. 789 Lopen op water

Welkom (mededelingen)
Voorbereidingslied: Thuis (Sela)
Votum en Vredegroet
Lofprijzing Opw. 715 Wat houd ik van uw huis
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Romeinen 9: 30 – 10: 21
Lied Opw. 518 Heer U bent altijd bij mij
Tekst Romeinen 10: 9 – 11
Woordverkondiging
Amenlied Opw. 733 Tienduizend redenen
Kinderkring
Formulier Openbare Geloofsbelijdenis
Zegen met handoplegging Opw. 710 Gebed om zegen
Overhandiging geschenken
Voorlezing Apostolische geloofsbelijdenis
Lied Opw. 687 Heer wijs mij uw weg
Dankgebed
Collecte
Slotzang Opw. 832 Jezus overwinnaar
Zegen

Opw. 825 Reckless love
Opw. 769 Bouw uw koninkrijk

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.