Leesdienst – 2e kerstdag

Datum: 26 december
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Van der Zwaag
Collecte: Steun Buitenlandse Kerken. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

votum en groet
lied Licht in de nacht
gebed
schriftlezing Lukas 2: 1-20
lied In ons hart geboren | Sela
preek
lied Je hoeft niet bang te zijn
gebed
(collecte)
apostolische geloofsbelijdenis
lied Eer zij God in onze dagen
zegen
lied Ere zij God

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.