Leesdienst

Datum: 29 oktober
Tijd: 09:30

Voorganger: br. Van der Laan

Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Zingen: DNP psalm 27 vs 2,4
De tien Woorden
Gebed
Kinderkring
Zingen: Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis
Lezen: Psalm 84
Preek
Zingen: DNP psalm 122: 1, 3
Gebed
Kinderkring terug
Collecte
Zingen: Opwekking 462
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.