Leesdienst

Datum: 17 december
Tijd: 09:30

Voorganger: brs. Van der Zwaag en Van der Laan

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Luisteren: Sela ‘Gaudete’
Kaarsen aansteken
Mededelingen
GK 06 gezang 143: 1
Votum en groet
Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3
Leven met Jezus
Zingen: Opwekking 780
Gebed
Kinderen naar kinderkring
Lezen: Lucas 1: 26 – 38
Zingen: Liedboek gezang 66: 1, 2
Lezen: Lucas 1: 39 – 56
Zingen: Liedboek gezang 66: 3, 4
Preek
Zingen: Liedboek gezang 66: 5, 6
Kinderen terug
Gebed
Collecte
Zingen: Liedboek gezang 125: 1, 2, 5
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.