Kerkdiensten vanaf 15 augustus

Als kerk laten we ons vanaf het begin van de coronapandemie leiden door de adviezen van Steunpunt Kerkenwerk, deze heeft hiervoor een routekaart voor kerken uitgerold. Er is goed nieuws, want het risiconiveau voor de regio Groningen is verlaagd van “Zeer ernstig” naar “Zorgelijk”. Voor het bezoeken van de kerkdiensten heeft dit natuurlijk ook gevolgen. Vanaf zondag 15 augustus mogen we 100 bezoekers in de eredienst verwelkomen en er mag op “praatniveau” worden meegezongen.