Deputaten M/V in de Kerk

Nieuwe ronde regio-avonden m/v en ambt en m/v in de kerk Begin november komt het deputaatschap M/V en ambt met haar eindrapport. Naar aanleiding hiervan organiseert het deputaatschap in samenwerking met deputaten M/V in de kerk een zestal regioavonden. Tijdens deze avonden presenteren de deputaten de inhoud van het rapport en is er voor u … Lees meer

Tussen hamer en aambeeld

Twintig eeuwen kerkgeschiedenis in Tien Lessen Veel discussies en tegenstellingen in de kerk (of tussen kerken) vandaag, worden gevoerd of besproken alsof het onderwerp of ‘probleem’ zich nu voor het eerst voordoet. Vaak worden dan eigen gewoonten of vormen als normatief gehanteerd, zonder Bijbelse onderbouwing of de vaak relativerende kennis van de ontstaansgeschiedenis van die … Lees meer

Zomerconcert Urker Mans formatie in Hoogkerk

Dertien mannen in traditionele Urker kleding zingen in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Hoogkerk, onder leiding van de bekende organist en dirigent Martin Mans. Ze brengen het repertoire ten gehore van de diverse cd’s die zij uitbrachten. Eén ervan heeft de titel ‘De zee zingt’ en sluit heel mooi aan bij het de stijl van … Lees meer