Open (zaterdag)middagen

In oktober 2021 werd de nieuwe naam voor onze kerk bekend gemaakt, Gkv Hoogkerk werd De Verbinding. De naam is o.a. gekozen vanwege de verbinding met Hoogkerk. We zoeken verbinding, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente. Daarom willen we de deuren van de kerk maandelijks op een zaterdagmiddag openzetten voor belangstellenden.  

Vanaf de eerste zaterdag van mei zijn de kerkdeuren geopend van 13 tot 16 uur. Er is koffie, thee en de mogelijkheid de kerk te bezichtigen en met gemeenteleden in gesprek te gaan. Tot oktober worden de open middagen herhaald op de eerste zaterdag van de maand, m.u.v. september: dan sluiten we aan bij de Open Monumentendag op de 2e zaterdag van september. We hopen u te mogen ontmoeten in De Verbinding.