Tijdcollecte 2022 (update 14-9)

Update 14-9: Tot nu toe zijn er 7 aanmeldingen binnen (1 groep en 6 individuen). Top dat jullie je hebben aangemeld! Maar we kunnen nog wel wat deelnemers gebruiken. Wil je ook mee doen? Je kan je nog tot en met vrijdag 16-9 aanmelden. Nodig ook gerust anderen uit of geef je op als groep.

Stichting Present stimuleert ‘omzien naar elkaar’

Zoals voor de vakantie al aangekondigd (Bruggenhoofd 7 juli) wordt op D.V. zondag 11 september voor het zesde jaar op rij een tijdcollecte gehouden.

De projectdagen.
De projectdagen hebben we als volgt gepland: 8 oktober, 22 oktober en 5 november. Wil je meedoen? Noteer de datums dan alvast in je agenda, of geef je alvast op. Aanmelden kan vanaf nu online via de link https://stichtingpresent.nl/groningen/deverbindinghoogkerk/.

Kun je je niet digitaal opgeven dan kan je ook contact opnemen met  de diaconie, of met Andries van der Heide (06-23440797).

Nieuw is dat je je nu ook als groep kunt opgeven, bijvoorbeeld als bijbelstudieclub, als commissie of als miniwijk.

In de week na 11 september worden door Present groepen samengesteld. Je wordt op één van de door jouw opgegeven data ingedeeld. Hoe meer data en activiteiten je aankruist, hoe makkelijker het voor Present is om groepen samen te stellen.

Op woensdag 14 september vanaf 19:30 uur is er een informatieavond in ’t Anker voor alle gemeenteleden die zich hebben opgegeven. Hier worden de groepen afgestemd en wordt uitgelegd hoe het verder in zijn werk gaat.

Elk project geeft voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een hele waardevolle ervaring. Als deelnemer geef je niet alleen, je ontvangt ook!

Daarom: van harte aanbevolen!
Namens de diaconie
Johan Wijma

Greetje Buist

“ Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Matteüs 25: 35 en 36

Meer info? Kijk dan op https://stichtingpresent.nl/groningen/