Kerkdienst

Datum: 1 mei
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Jeugdwerk Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Opw. 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Votum en vredegroet
Opw. 369 Door uw genade
Gebed
Inleiding Schriftlezing
Schriftlezing Exodus 40: 34 – 38 & Leviticus 1
Ps. 50: 1, 7, 11
Verkondiging
Ps. 66: 5, 7
LB 311 Wij kiezen voor de vrijheid (wisselzang)
Dankgebed
Collecte
GK 213 Eigen roem is uitgesloten
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.