Kerkdienst

Datum: 26 maart
Tijd: 10:00
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconaal doel (ZOA). Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding Opw. 369 Door uw genade Vader
Votum en vredegroet

Opw. 734 God, ik adem om van U te zingen
Gebed
Kindmoment – Bijbel Basics
Schriftlezing Matteüs 18: 15 – 35 & Efeziërs 4: 25 – 32
NPB 32
Tekst Efeziërs 4: 32
Verkondiging Elkaar vergeven
Opw. 629 Hoe kan ik verder leven
Wet
Opw. 389 Create in me
Dankgebed
Collecte
Opw. 614 Zie hoe Jezus
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.