Kerkdienst

Datum: 30 oktober
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Opw. 40 (canon)
Gebed
Bevestiging diaken
Ps. 134: 3
Actie schoenendoos
Generation
Schriftlezing Romeinen 14: 1 – 15: 13
Loof de Heer (Ps. 136 PP)
Tekst Romeinen 15: 7
Verkondiging Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard
Opw. 407
GK 177 Heer u bent mijn leven
Dankgebed
Collecte
Opw. 705
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.