Plek in Hoogkerk

Als kerkelijke gemeente leven we in de maatschappij waarin we wonen, waarin we werken en waarin we als individuen onze plaats hebben. Via de diaconie dragen we verantwoordelijkheid voor mensen in Nederland en wereldwijd. Door middel van financiële ondersteuning helpen we diverse organisaties bij hun werk aan hulpbehoevenden op velerlei vlak. Ook willen we een duidelijk zichtbare positie innemen binnen de gemeenschap(pen) waar we wonen. Naast financiële ondersteuning van diverse projecten, bieden gemeenteleden ook hulp in de praktijk. Als gemeente van Jezus Christus hebben we tenslotte, in de eerste plaats van Hem opdracht gekregen Zijn gemeente uit te bouwen door Zijn boodschap te verkondigen tot in alle uithoeken van de wereld. We doen dit door zendelingen te ondersteunen in hun werk, maar ook door evangelisatieprojecten in onze omgeving.

Als gemeente willen we een duidelijk zichtbare gemeenschap zijn binnen het dorp Hoogkerk en de wijken Reitdiep en Gravenburg. Daarom organiseren we themadiensten, die laagdrempelig toegankelijk zijn voor gemeenteleden en hun buren. (Houd de agenda van diensten in de gaten om bij de eerstvolgende aanwezig te kunnen zijn.) Daarom organiseert Connect iedere vrijdagavond en in de zomervakantie zelfs een hele week sport en spel onder de vlag van ‘Nextmove‘. Daarom nodigen we onze omgeving uit voor de bid- en dankdagen in maart, respectievelijk november via de Westerkrant. Daarom organiseren we sing-ins in de kerk en nemen we deel aan (marktkraam) evangelisatie in Groningen.