Nederlandse Gereformeerde kerken

De Nederlandse Gereformeerde kerken zijn op 1 mei 2023 ontstaan door het samengaan van de NGK en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).

Gereformeerd vrijgemaakt

De Verbinding Hoogkerk is van oudsher een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ontstaan in 1944. In dat jaar scheiden groepen gelovigen zich in diverse plaatsen af van de Gereformeerde Kerken (de huidige PKN). Die vrijmaking was uitvloeisel van een discussie die begon in de jaren ’30. In die tijd ontstond in de Gerformeerde Kerken een discussie over de leer en het leven vanuit het oogpunt van de bijbel. Er werden met name kritische vragen gesteld over de visie op doop en verbond binnen de Gereformeerde Kerken.

Generale synode

Vanaf 1936 werd op landelijk niveau, door de zogenaamde generale synode onderzoek gedaan naar de meningsverschillen binnen de kerk. De generale synode deed in 1942 op een aantal punten inhoudelijk uitspraak. Deze uitspraken werden dwingend aan de kerken opgelegd.

Vrijgemaakt

Prof. K. Schilder

Prof. dr. K. Schilder en dr. S. Greijdanus verzetten zich tegen de inhoud van de uitspraak en tegen de dwangmatige oplegging ervan. In 1944 werden ze om die reden geschorst. Daarop traden bezwaarde kerkleden, die zich niet konden vinden in de handelswijze en inhoudelijke uitspraken van de generale synode, uit de Gereformeerde Kerken en organiseerden eigen samenkomsten. De eerste samenkomst vond plaats in Den Haag, maar al snel kwamen groepen bijeen in het hele land. Een nieuwe Gereformeerde zuil was ontstaan, die zich vrijgemaakt noemde om zich te onderscheiden van de bestaande Gereformeerde Kerken. Deze zuil kreeg op den duur eigen scholen en eigen sociaal-maatschappelijke en politieke organisaties.