Privacy

Uw privacy is belangrijk voor De Verbinding in Hoogkerk

De Verbinding respecteert de privacy van bezoekers van onze website en ook van alle vragenstellers aan de webredactie. Eventuele gegevens die via deze website of per e-mail aan De Verbinding verstrekt zijn, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren. Daarbij conformeert De Verbinding zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen nimmer persoonsgegevens plaatsen op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de betreffende persoon.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. De Verbinding houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren daarom deze tekst met enige regelmaat te raadplegen bij het bezoeken van deze site.

Heeft u bezwaar tegen registratie van gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meld ons dat direct via ict@deverbindinghoogkerk.nl. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens, of deze te laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via e-mail doorgeven. De Verbdinging is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Deze site kan links bevatten naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. De Verbinding draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via invulformulieren op de website. Bij het invullen van formulieren vragen wij altijd uw toestemming voor het vastleggen van gegevens.

De Verbinding heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden. Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze webredactie.