Team

ds. E.J. Meijer
Predikant
06 – 39 68 66 84

mail de dominee
Lukas Vogelzang
Koster
050 – 204 19 33
06 – 19 74 00 77
mail de koster

Kor van Dijk
Scriba
06 – 15 58 21 97

mail de scriba
Barend Wiltjer
Inhoudelijk Voorzitter Kernraad

Sietse Boersma
Technisch voorzitter Kernraad

mail de voorzitter

Johan Wijma
Scriba Diaconie


mail de diaconie

Betty Kuiper – Zuur
Boekhouder


mail de boekhouder

Greetje Wobbes-Belle
Secretaris Commissie Bestuurlijke Zaken
06 – 27 87 95 11

mail cbz

Marthy te Velde
Kerkelijk bureau
06 – 41 40 06 88

mail het kerkelijk bureau