Kerkdienst

Datum: 1 mei
Tijd: 14:30 - 15:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Zeilstra (Zuidbroek)

Collecte: Jeugdwerk Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Liturgie
Votum en zegengroet
Liedboek 218, 1, 2, 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
Gebed
Lucas 24,1-12
GKB Gezang 95, 2, 4 Geen graf hield Davids Zoon omkneld
1 Korintiƫrs 15,1-23
Tekst 1 Korintiƫrs 15,20
Preek
Liedboek 300, 1, 4, 6 Eens, als de bazuinen klinken
Geloofsbelijdenis
Psalm 118, 9
Gebed
Collecte
GKB Gezang 99, 1, 2, 3 U zij de glorie
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.