Kerkdienst

Datum: 2 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Van Rijswijk (Bedum)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum
Vrede-/zegengroet
Opw. 194 U maakt ons één, U bracht ons tezamen
Wet
DNP 111: 3, 4 De HEER is eerlijk en oprecht
Gebed
Kindmoment
De kinderen gaan naar de kinderkring
Fil. 4:1-9
EL 91: 2, 3 Weest niet bezorgd, maar blijde
Preek
LB 968: 2, 3, 4 Door God bijeen vergaderd
Gebed
Bevestiging van Kornelis Elzinga als ouderling
– Inleiding
– Onderwijs
– Over ouderlingen
– Bevestiging
– Zegen
– Ps. 134: 3 Uit Sion dale op u neer
– Opdracht
– Gebed
Collecte
Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.