Kerkdienst

Datum: 6 november
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Plug (emeritus Roden)

Collecte: 1e Materiaal Kinderkring, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & zegengroet
Lied: Opwekking 767
Gebed
Lied: GK Gez. 173 Hoor Israël, de Here
Schriftlezing: Johannes 3.1-6
Verkondiging: Ontvangen en geboren in geloof (Tekst: Ps 22.10,11)
Lied: Lied 885 Groot is uw trouw
Inleiding op de doop
Doop Evi
Lied na de doop: Trinity Ik wens jou
Dankgebed en voorbeden
Collectemoment
Lied: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.