Kerkdienst

Datum: 8 mei
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconaal doel. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Ps. 100: 1, 2
Votum en vredegroet
Ps. 100: 3, 4
Gebed
Kinderkring
GK 249: 1, 2, 3 – God, die was en is en komt
Schriftlezing 1 – Leviticus 3
GK 249: 4, 5, 6
Schriftlezing 2 – Leviticus 7: 11 – 36
GK 249: 7, 8, 9
Verkondiging
Opw. 462 – Aan uw voeten Heer
Wet
Ps. 56: 4
Dankgebed
Collecte/Kinderkring
LB 978 – Aan U behoort, o Heer der heren
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.