Kerkdienst

Datum: 6 november
Tijd: 14:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. De Boer (emeritus Hoogkerk)

Collecte: 1e Materiaal Kinderkring, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & vrede-/zegengroet
Zingen: Gezang 193:1, 2, 4 GK 2017   ‘Dit is de dag die God ons schenkt’
Gebed
Geloofsbelijdenis:  Artikel 2, 3, 4  Nederlandse Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 19:3 GK 2017
Schriftlezing: Romeinen 1:1-17
Zingen: Gezang 239:1, 3, 4 Liedboek 1973 ‘Kom Schepper God, o Heilige Geest’
Verkondiging  Kernwoorden: Rust in Gods Woord
Zingen: Psalm 50:7, 11   GK 2017
Dankgebed/voorbeden
Zingen: Gezang 143:1, 2, 4  GK 2006
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.