Kerkdienst

Datum: 3 maart
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet (gemeente gesproken amen)
GK 177 Heer U bent mijn leven
Gebed
Schriftlezing Deuteronomium 10: 11 – 11: 32
Ps. 50: 7, 11
Onderwijs
Ps. 68: 8, 13
Dankgebed
Collecte
GK 232: 1, 2, 3 Op bergen en in dalen
Zegen (gemeente gesproken amen)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.