Kerkdienst

Datum: 3 september
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Nap (Drachten-Oost)

Collecte: Theologische Universiteit. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Lied GK 163 (‘Dit huis, een herberg onderweg’)
Gebed
Gods geboden
Lied NLB 119a, 1.2.3 (‘Uw woord omvat mijn leven’)
Bijbellezing Matteüs 13, 44-50
Lied NLB 802, 1.3.4 (‘Door de wereld gaat een woord’)
Verkondiging over Matteüs 13, 44-50
Lied Opwekking 575 (‘Jezus alleen’)
Gebed
Aandacht voor de inzameling van de gaven
Slotzang GK 227, 1.3.4 (‘Alles, alles is gelegen’)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.