Kerkdienst

Datum: 16 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. De Bruine (IJmuiden)

Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom
Moment stil zijn voor God.
Votum en groet
Zingen: ps. 146:1,3,8
Gebed: zingend gezang 156 (GK2006) Heer ik kom tot U hoor naar mijn gebed
Kinderen naar de kinderkring
Lezing: Joh. 21:1-14
Zingen: Gez. 64 (GK 2006) vrede zij U)
Verkondiging n.a.v. Joh.21:7B
Zingen: GK 2017 – Ps. 8A:1,2 Heer onze Heer hoe heerlijk is Uw naam
Gods woorden van Liefde en bescherming
Zingen: gezang 23 (GK 2006) uw woord is een lamp voor mijn voet + ps.119:40
Dank- en voorbeden
Kinderen terug in de kerk vanuit de kinderkring
Moment voor de inzameling van de liefdegaven
Zingen: GK 2017 – Ps. 8A:3,4
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.