Kerkdienst

Datum: 10 maart
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Connect, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Votum en vredegroet (gemeente gesproken amen)
Opw. 407 Hoe groot zijt Gij
Gebed
Ps. 61: 1, 3, 6
Kinderkring
Schriftlezing Marcus 14: 32 – 42
Opw. 470 Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed
Verkondiging
Opw. 670 Op Hem rust mijn geloof
Wet
Opw. 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Dankgebed
Kinderkring
Collecte – luisterlied: Gethsemane
Opw. 575 Jezus alleen
Zegen (gemeente gesproken amen)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.