Kerkdienst

Datum: 15 mei
Tijd: 09:30 - 10:45
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Connect, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroe 
NBP 132: 6, 7, 8
Gebed
Schriftlezing Leviticus 8
Ps. 133: 1, 2
Verkondiging
Ps. 134: 1, 2
Wet
GK 211: 1, 2 Wij knielen voor uw zetel neer
Dankgebed
Collecte
Opw. 710
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.