Kerkdienst

Datum: 13 november
Tijd: 10:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Opw. 281 Als een hert
Votum en vredegroet
LB 868 Lof zij de Heer
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Efeziërs 2: 1 – 10
Geloofsbelijdenis HC 23
Verkondiging
Opw. 383Geest van hierboven
Kinderkring
Doopformulier 3
Dooplied – Sela
Openbare geloofsbelijdenis
Ps. 134: 3
Doopbediening
Doopvraag aan de gemeente
Opw. Kids 77] God kent jou vanaf het begin
Overhandiging boekgeschenken
Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Dankgebed
Collecte
Opw. 710 Zegen mij
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.