Kerkdienst

Datum: 3 september
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Theologische Universiteit. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet (gesproken amen)
Ps. 75: 1, 4, 6
Gebed
Schriftlezing Deuteronomium 7
Ps. 46: 1, 2, 4
Onderwijs
GK17 238 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
Geloofsbelijdenis
Ps. 27: 7
Dankgebed
Collecte
GK17 233 (2x) Jezus vol liefde
Zegen (gesproken amen)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.