Kerkdienst

Datum: 22 mei
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: kandidaat Zuidema

Collecte: Open Doors. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1 en 6 (DNP)
Gebed
Kinderen naar de kinderkring
Schriftlezing: Lucas 8: 1 t/m 21
Zingen: Opwekking 689 Spreek o Heer, door Uw heilig Woord
Verkondiging Lucas 8: 15
Zingen: NLB 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Woorden voor het leven met de Heer Kolossenzen 3: 1 t/m 17
Zingen: Psalm 139: 8 (DNP)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Kinderen terug
Zingen: NLB 912: 1 t/m 6 Neem mijn leven, laat het Heer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.