Leesdienst

Datum: 20 november
Tijd: 10:00
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Van der Laan

Collecte: 1e Bibliotheekfonds, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LvK Gezang 285 Geef vrede Heer geef vrede
Gedicht bij de bloemen
Herdenkingsmoment
De namen van de nieuwgeborenen
Bijbeltekst Psalm 78: 1 – 4
Lied opw. 643
Gebed
Inleiding preek
Schriftlezing   Matteüs 6, 1-8
Preek vervolg
Lied Opw. 599
GK 161  Heer u bent mijn leven
Youth Alpha
Dankgebed
Collecte
Lied: Opwekking 832 (Jezus Overwinnaar)
De zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.