Kerkdienst

Datum: 23 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Plug (emeritus Roden)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet (zingen): Sela – Votum en groet
Lied: Opw. 462 – Aan Uw voeten, Heer
Gods goede geboden
Gebed
Lied: Opw. 689 – Spreek, o Heer
Lezen en tekst: Lucas 12.13-21
Lied: Opw. 687 – Heer, wijs mij Uw weg
Verkondiging: Succes
Lied: Opw. 727 – Mijn God, ik kom naar U
Dankzegging en voorbede
Aankondiging collecte
Lied: Opw. 769 – Bouw Uw koninkrijk 
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.