Kerkdienst

Datum: 19 december
Tijd: 00:00 - 00:00

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Groninger Mission, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 440: 1, 3, 4 Ga stillen in den lande
Gebed
Loflied op de wet
Schriftlezing Ruth 2
Ps. 61: 1, 2, 3
Verkondiging
NPB 27: 2, 3
NPB 131: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
LB 704: 1, 2, 3 Dank, dank nu allen God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.