Kerkdienst

Datum: 11 december
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Lofprijzing LB 439 Verwacht de komst des Heren
Gebed
Ps. 116: 1, 10
Schriftlezingen Lucas 22: 14 – 20
Matteüs 28: 16 – 20
Overdenking
Ps. 111: 1, 4, 6
Gebed
In het water vd doop Sela
Doopbediening
Doopvraag gemeente
Ps. 103: 5
Gebed
Geloofsbelijdenis GK 177 Heer U bent mijn leven
Viering HA
Wacht op de Heer
Ik ben Sela
Aan uw tafel Sela
Dankzegging
Collecte
Slotzang Opw. 407
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.