Kerkdienst

Datum: 9 januari
Tijd: 09:30
Locatie: online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Laudate Dominum
Votum en vredegroet
LB 868
Gebed
Schriftlezing Exodus 19
LB 139: 1, 2, 3
Verkondiging
PP Psalm 25
Dankgebed
Collecte
Opw. 575
Zegen
Psalm 24 (The King of Glory)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.