Kerkdienst

Datum: 28 april
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Pomp (Aduard)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Ps 81: 1, 2 (Jubel voor de Heer, juich in uw gezangen)
wet
Ps 81: 3, 4, 6 (God heeft Israël dit gebod gegeven)
Opw 136  Abba Vader
(gebed)
L. 1 Kor. 2: 6-16
Gez. 250: 3 (De Heilige Geest die in de waarheid leidt)
Preek
Opw 428 (genade zo oneindig groot)
gebed
collecte
Lb 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.