Kerkdienst

Datum: 18 december
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 444 Nu daagt het in het oosten
Gebed
GK 187: 1 Een engel zegt Maria aan
Kinderkring
Schriftlezing Lucas 15: 11 – 32
Ps. 103: 3, 5
Verkondiging
Ps. 103: 1, 9
Wet
Loflied op de wet
Dankgebed
Collecte
LB 416
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.