Kerkdienst

Datum: 24 september
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. De Boer (emeritus Hoogkerk)

Collecte: Stichting Munkacs. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Gezongen Votum
Genade-/vredegroet 
Zingen: Gezang 163:1, 2, 3  GK 2017
Voorlezing Tien Verbondswoorden (Deut. 5:8-21 en Mat. 22:37vv.)
Zingen: Psalm 12:4  GK 2017
Gebed
Zingen: Psalm 95:1, 2
Schriftlezing 1: Hebreeën 3:1-6
Zingen: Psalm 95: 4,5 GK 2017  (Hierin klinkt Hebr. 3:7-11 door)
Schriftlezing 2: Hebreeën 3:12-4:16
Zingen: Psalm 95:3 GK 2017
Tekstlezing: Hebreeën 4:12
Verkondiging 
Amenlied: Psalm 56:5 Oude Berijming ‘Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord’
Dankgebed/voorbeden
Collecte
Slotlied: Liedboek 723 Editie 2013 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.