Kerkdienst

Datum: 9 januari
Tijd: 14:30
Locatie: online

Voorganger: ds. Kanis (Loppersum-Westeremden)
Collecte: kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Votum en vredegroet
Zingen: psalm 108
Gebed
Lezen Efeziërs 5: 21-29
Lezen 1 Korintiërs 12: 12-18,  27
Opw 672 (heerser over alle dingen)
Preek 1 Korintiërs 12:27
Zingen: GK 119: (de kerk van alle tijden)
Belijdenis van het geloof
Zingen: Opw 797 (U roept ons samen)
Collecte
Gebed
Zingen: LB 14: (de Heer is mijn herder)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.