Kerkdienst

Datum: 5 mei
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

You raise me up
Votum en vredegroet
Opw. 167: 1
Wet
Gebed
Opw. 167: 2, 3
Kinderkring
Schriftlezing: Jacobus 5: 7 – 20
Ps. 40: 4, 7
Tekst Handelingen 9: 31 – 43
Verkondiging
Ps. 71: 5, 11, 13
Kinderkring
Doopformulier 3
Doop – Sela
Doopbediening + doopvraag aan de gemeente
Ps. 103: 5
Dankgebed
Collecte
Weerklank 56 Laat me in uw blijven, groeien, bloeien (LvdK 78)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.