Kerkdienst

Datum: 1 oktober
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Plug (emeritus Roden)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Lied: Psalm 148.1,3,5 Loof, halleluja, loof de Heer
Gods goede geboden
Lied: Psalm 8a: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Gebed
Lezen: Genesis 2.4-15 3.22-24
Lied: Psalm 104.1,6,8 NPB Met diep ontzag prijs ik u, hoogste HEER
Verkondiging: Weggestuurd
Tekst: Genesis 3.23 Luisterlied: Maak ons een zegen
Luisterlied: Schrijvers voor Gerechtigheid Maak ons een zegen voor Uw schepping
Dankzegging en voorbede
Aankondiging collecte
Lied: Opwekking 586 Heel de schepping geeft u eer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.