Kerkdienst

Datum: 25 december
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
LvK 125 O kom, o kom Immanuel
Votum en vredegroet
LB 481 Hoor de engelen zingen de eer
Gebed
Kindmoment
Generation
Schriftlezing Matteüs 2: 1 – 12
Een kind is ons geboren – Sela
Verkondiging
LB 477: 1, 3, 5 Komt allen tezamen
Geloofsbelijdenis
GK 212 U Lam van God, wij loven U
Dankgebed
Luisterlied Mary did you know
Collecte
GK06 50 Ere zij God
Zegen
Wijs mij de weg naar Bethlehem – Sela

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.