Kerkdienst

Datum: 5 mei
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Krijgsveld (Ureterp)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Ps. 124: 1, 2 en 3 (Heel Israël getuige, blij van geest)
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing 1: 1 Korintiërs 15: 35 – 58
Zingen: GK06 Gz. 114: 2, 4 en 5 (Groot is ’t heil dat Jezus geeft)
Schriftlezing 2: Filippenzen 3: 17 – 4: 1
Zingen: GK06 Gz. 114: 6 en 7 (Wat hier ziek is, zucht of kwijnt)
Tekst: 1 Korintiërs 15: 42 – 44
Preek met als thema: ‘Met tranen zaaien.’
Zingen: NPB Ps. 126: 1 en 2 (Het leek een droom, toch was het waar)
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 705: 1, 2 en 4 (Ere zij aan God, de Vader)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.