Kerkdienst

Datum: 31 december
Tijd: 19:30 - 20:45
Locatie: Kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 177 Heer U bent mijn leven
Gebed
Schriftlezing
Job 1: 1 – 12
Job 42: 7 – 17
Ps. 2: 1, 2, 4
Tekst Job 42: 12 – 14
Verkondiging
LB 90a: 3, 4, 5, 6 Gij zijt van voor Gij zee en aard
Dankgebed
Collecte
GK 232 Op bergen en in dalen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.