Kerkdienst

Datum: 1 oktober
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Zuidema (Uithuizen)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Kerkdienst

Welkom/ mededelingen
Votum en groet
Zingen: psalm 4: 1, 2 en 3 (GK’17)
Gebed
Schriftlezing PSALM 4
Verkondiging
Zingen Ik ga slapen ik ben moe
Dankgebed en voorbede
Zingen Gezang 177 (GK’17) geloofsbelijdenis; Heer U bent mijn leven
Collecte
Zingen NLB 268 Goede herder, als wij slapen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.