Kerkdienst

Datum: 23 januari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 86: 1, 2
Gebed
Schriftlezing
Leviticus 25: 23 – 28
Deuteronomium 25: 5 – 10
Marcus 10: 42 – 45
GK06 38: 1, 3, 4 Zoek eerst het koninkrijk van God
Tekst Ruth 3: 1 – 10
Verkondiging
Opw. 176 (Psalm 62)
Geloofsbelijdenis
Ps. 33: 8
Dankgebed
Collecte
GK06 47: 1, 3, 6 Mijn ziel verheft Gods eer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.