Kerkdienst

Datum: 29 januari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 68: 8, 11, 13
Gebed
Schriftlezing Romeinen 2: 12 – 29
Ps. 16: 1, 3, 4
Verkondiging
LB 412: 4, 5, 6 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit
Geloofsbelijdenis
Opw. 277 (1x) Machtig God, Sterke Rots
Dankgebed
Collecte
Opw. 27: 1, 2, 3 Leidt mij Heer, o machtig Heiland
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.