Kerkdienst

Datum: 4 september
Tijd: 14:30 - 15:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Kanis (Loppersum-Westeremden)

Collecte: TU Kampen/Utrecht. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Votum en vredegroet
Zingen: Opwekking 715 (Wat hou ik van Uw huis)
Gebed
Lezen Genesis 37: 12-24
Lezen psalm 133
Zingen: NLB 801: 1, 2, 3, 4 (Door de nacht van strijd en zorgen)
Preek psalm 133
Zingen: psalm 133: 1,2,3 (Kom, zie hoe goed, hoe lieflijk is ’t als zonen)
Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
Collecte
Zingen: opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.