Leesdienst

Datum: 6 maart
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Bloemendal
Collecte: 1e Connect, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Zingen: Opwekking 464: Wees stil voor het voor het aangezicht van God
Votum en Zegengroet
Zingen: Psalm 146: 1, 4 en 8
Gebed
Lezen: Matth. 13: 24 – 30   En. 36 – 43
Zingen: Psalm 1
Kidsmoment
Preek
Zingen: Opwekking 520
Gebed
Wet
Zingen: LvK 218: Ik zeg het allen dat Hij leeft
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.