Kerkdienst

Datum: 4 juni
Tijd: 14:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Zending, 2e kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Opw. 462
Gebed
Schriftlezing Deuteronomium 6
Ps. 103: 5, 7, 9
Onderwijs
LB 705
Geloofsbelijdenis
Ps. 72: 10
Dankgebed
Collecte
LB 971
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.