Kerkdienst

Datum: 7 november
Tijd: 14:30u
Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Materiaal Kinderkring, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en zegengroet
Ps. 148 2 coupletten
Gebed
L. Matteüs 5: 1-16
Lb. 403: 1, 2 en 4
Verkondiging n.a.v. Matteüs 5: 14-16
GK. 249: 1, 2, 3, 4 en 5 
Dankgebed
Apostolische Geloofsbelijdenis
Opw. 733
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.