Kerkdienst

Datum: 7 april
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Waalewijn (Leek)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom 
Votum+Groet
Zingen Ps 115:1,6,8
Gebed
Lezen Gen 1:26-31
Lezen Mar 1:9-11
Lezen HC 8 v&a 25
Preek
Zingen LB 405:1,3,4 Heilig, Heilig, Heilig
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 107:1,2,4 Ere zij aan God de Vader
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.