Kerkdienst

Datum: 25 december
Tijd: 10:00 - 11:15

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Oproep tot eredienst
Gebed
LB 477: 1, 3, 5 Komt allen tezamen
Kindmoment/Generation
LB 483 Stille nacht
Schriftlezing Lucas 2: 1 – 14
LvK 125O kom, o kom Immanuel
Tekst Titus 2: 11 (lezen tot 14)
Verkondiging
Kom vier het feest met mij Sela
Geloofsbelijdenis
Opw. 527 Licht in de nacht
Dankgebed
Collecte
GK06 50 Ere zij God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.