Kerkdienst

Datum: 22 oktober
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e NBG, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Opw. 727
Gebed
Schriftlezing Romeinen 5: 1 – 11
Ps. 32: 1, 5
Tekst Romeinen 5: 12 – 21
Verkondiging
LB 489: 2, 3 Geen ander teken ons gegeven
Wet
LB 966: 2, 3 Geen mens kan ooit Gods wet
Dankgebed
Collecte
LB 302 God in de hoog’ alleen zij eer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.