Kerkdienst

Datum: 6 februari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
Gebed
Schriftlezing Rut 3: 11 – 4: 10
Ps. 85: 3, 4
Verkondiging
Opw. 705 Toon mijn liefde
Wet
Ps. 119: 22, 23, 24
Dankgebed
Collecte
LB 838 O grote God die liefde zijt
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.