Kerkdienst

Datum: 15 januari
Tijd: 10:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
PvN 84 / Opw. 715 Wat hou ik van uw huis
Gebed
Kindmoment
Schriftlezing Kolossenzen 3: 1 – 17
LB 885 Groot is uw trouw, o Heer
Tekst Kolossenzen 3: 16
Verkondiging
Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Wet
Ps. 19: 4, 5, 6
Dankgebed
Collecte
Opw. 797 U roept ons samen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.