Kerkdienst

Datum: 5 november
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Meijer (Zuidlaren)

Collecte: 1e Materiaal kinderkring, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Komen
stilte
afhankelijkheidsbelijdenis
groet
dnp 100 (wijs: gz 95, Daar juicht een toon)

Horen
gebed
Spreuken 16:1-9
Goed afschuiven (Spreuken 16:3)
ps 55:9

Geven
Apostolicum
lb 705:1,3 – Ere zij aan God, de Vader
Onze Vader (gesproken gebed)
collecte

Gaan
lb 103c:1,2,3 – Loof de koning, heel mijn wezen
zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.