Kerkdienst

Datum: 20 februari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Van de Kamp (Grijpskerk-Niezijl)
Collecte: Stichting Sun. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 464 (Opwekking) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
Lezing: Numeri 20:1-13
Zingen: Psalm 130 (Psalmen voor NU)
Preek bij Numeri 20:1-13
Zingen: Lied 815 (Opwekking) ‘Vul dit huis met uw glorie’
Het evangelie van Gods Wet: Matteüs 22:36-40
Zingen: Lied 912 (LB) ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
Voorbede- & Dankgebed
Inzameling van de Gaven
Zingen: Psalm 68: 8 (GK)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.