Kerkdienst

Datum: 7 mei
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet (gezongen votum en amen, GK 165b)
NPB 105: 1, 2, 3 Lof aan de Heer
Wet
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Romeinen 3: 1 – 20
LB 654: 1, 2, 3 Zing nu de Heer, stem allen in
Verkondiging
LB 654: 4, 5, 6 Maar God heeft naar ons omgezien
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Opw. 599 Kom tot de Vader
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.