Kerkdienst (Pinksteren)

Datum: 5 juni
Tijd: 10:00
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Opw. 281 Als een hert
Votum en vredegroet
Toekomst vol van hoop (Sela)
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Handelingen 6
NPB 147: 1, 3, 7
Tekst Handelingen 6: 3, 5, 8
Verkondiging
Opw. 383 Geest van hierboven
Openbare geloofsbelijdenis
LB 670: 1, 3, 6, 7 Kom Schepper God
Overhandiging boekgeschenken
Opw. 769 Kom, vestig uw gezag
Dankgebed
Collecte / kinderkring
Opw. 710 Zegen mij
Zegen
Gezongen amen LB 415: 3

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.