Kerkdienst

Datum: 19 juni
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
NPB 100: 1 – 3
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Handelingen 7: 1 – 50
Ps. 78: 1 – 3
Tekst Handelingen 7: 51 – 8: 3
Verkondiging
God, en God alleen
Wet
NPB 112: 1, 2, 4
Dankgebed
Collecte – kinderkring
LB 912: 1 – 6
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.