Kerkdienst

Datum: 12 november
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet (Sela)
Heer, onze Heer
Gebed
Opw. 518
Schriftlezing Efeziërs 1
Opw. 689
Tekst Efeziërs 1: 4 – 6
Verkondiging
Opw. 602
Geloofsbelijdenis
Dankgebed
LB 868
Zegen
Opw. 334

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.