Kerkdienst

Datum: 26 juni
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Van Dusseldorp (Schildwolde)

Collecte: 1e Catechisatiemateriaal, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

votum en groet
Opwekking 797 U roept ons samen
wetslezing
Gezang 243 (Heer ik kom tot U)
gebed
inleiding
lezen: 1 Samuël 1
Lied 152:1,2,6,7,10 (Mijn hart verheugt zich zeer)
lezen: 1 Samuël 2:11; 18-21; 26
kindermoment
Psalm 99:3,5,8
preek 
Lied 885 (Groot is uw trouw o Heer)
collecte
gebed
Lied 723:1,2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.