Kerkdienst

Datum: 19 november
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Pomp (Aduard)

Collecte: St. Christenen voor Israel. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Lb 405: 1-4 (Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig)
Opw 464 (wees stil voor het aangezicht van God)
L. Openb 4 & 5: 11-14
Preek
Gk 185: 1-4 (Heer wij loven en aanbidden U)
wet
NPB 119: 42, 43, 44 (Wie van U houdt, vindt vrede en geluk)
gebed
collecte
Gk 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.