Kerkdienst

Datum: 26 november
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Bibliotheekfonds, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Ps. 42: 1, 3
Votum en vredegroet
Ps. 43: 3, 4, 5
Samenvatting wet
GK06 119: 1, 4 De kerk van alle tijden
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Johannes 5: 19 – 29
Opw. 770
Verkondiging
Lichtstad met uw paarlen poorten
Geloofsbelijdenis
De Heer is mijn Herder
Herdenkingsmoment
Opw. 585
Dankgebed
Collecte (kinderkring)
LB 416
Zegen
Een toekomst vol van hoop

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.