Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

Datum: 11 juni
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 871 Jezus zal heersen waar de zon
Gebed
Kindmoment
Schriftlezing Openbaring 19: 1 – 10
GK06 70 Gij dienaars van Hem
Verkondiging
GK06 71  De lof en de heerlijkheid (samen + canon)
Formulier viering HA – 3
GK 177 Heer U bent mijn leven
Uitnodiging en viering
Samen eten wij
LB 405 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
LB 413 Grote God wij loven U
Opw. 400
Dankgebed
Collecte
Toekomst vol van hoop
Zegen (gezongen amen laatste regel Ps. 89: 18)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.