Kerkdienst

Datum: 14 april
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Van de Kamp (emeritus NGK-Apeldoorn)

Collecte: 1e Evangelisatie, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen 
Stil gebed
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z PS 122:1 GK2017 Ik was verheugd, toen men mij zei
Gebed
Vertrek kinderen naar kinderkring
Z Opw.462 Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats
L Openbaring 1 
Z Gezang 218:1.4 GK2017 Lof aan Gods Zoon die als het Lam
Preek over Openbaring 1
Thema “Hier is het elke zondag Pasen”
Z Gezang 163:1.2.3 GK2017 Dit huis, een herberg onderweg
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 211:1.2.3 GK2017 Wij knielen voor uw zetel neer
De Tien Woorden
Z PS 56:4 GK2017 Ik heb, o God, geloften U gewijd
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.