Kerkdienst

Datum: 14 november
Tijd: 9:30u
Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet (gezongen versie – Ps. 121)
Ps. 146: 1, 4, 8
Gebed
Intro Schriftlezing
Schriftlezing
De Toren van Babel – Tienerbijbel
Genesis 12: 1 – 9
LB 802: 1, 3, 4, 5
Tekst Genesis 17: 1 – 8
Verkondiging
LB 803: 1, 4, 6
De tien woorden en het Ene Woord
Dankgebed
Collecte
Opw. 687
Zegen (gezongen amen – LvK 456: 3)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.