Kerkdienst

Datum: 20 maart
Tijd: 09:30
Locatie: Kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: ZOA. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 905 Wie zich door God alleen laat leiden
De Tien Woorden en het Ene Woord
Gebed 
Kinderkring/kindmoment
Schriftlezing Matteüs 6
Ps. 106: 1, 2
Tekst Matteüs 6: 24
Verkondiging
LB 910 Soms groet een licht van vreugde
Dankgebed
Collecte
LB 912 Neem mijn leven, laat het Heer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.