Kerkdienst

Datum: 10 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
NPB 47: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Handelingen 8: 4 – 25
Ps. 107: 1, 5
Tekst Handelingen 8: 5
Verkondiging
GK 240: 2, 3, 4, 5 Op U kan ik vertrouwen
Wet
Lvk 107: 1, 4 Wie zich hovaardig heffen
Dankgebed
Collecte
Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.