Kerkdienst

Datum: 17 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Evangelisatie, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
PvN 84 Wat hou ik van uw huis
Wet
Loflied op de wet (JdH 150, 4 coupletten)
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Handelingen 8: 26 – 40
LB 728 De heiligen ons voorgegaan
Verkondiging
LB 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang
Dankgebed
Collecte – Kinderkring
Ps. 36: 3, 2 (Levensliederen)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.