Kerkdienst

Datum: 24 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Steun Buitelandse kerken. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Ps. 1 – Taizé
Votum en vredegroet
Ps. 1 – Levensliederen
Gebed
Schriftlezing Psalm 1
Ps. 1 – Anglicaans
Verkondiging
Ps. 1 – PsalmprojectGeloofsbelijdenis
Ps. 1 – Psalmen voor Nu
Gebed
Collecte
Ps. 1 – Opwekking
Zegen
Ps. 1 – Sons of Korah

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.