Kerkdienst

Datum: 3 december
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. De Boer (Haren)

Collecte: Zending. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum/groet
Zingen: Gz. 189 : 1, 2 (Hoe zal ik Hem bezingen)
Lezing van de wet
Zingen: Ps. 25 : 2, 4
Gebed
Kinderen kinderkring verlaten kerkzaal
Schriftlezing: Genesis 38
Zingen: DNP 45 : 1, 2
Tekst: Genesis 49 : 8 – 12
Verkondiging
Zingen: LB. 439 : 1, 2, 3 (Verwacht de komst des Heren)
Gebed en voorbeden
Collecte / kinderen kinderkring komen terug
Zingen: Gz. 189 : 5, 6
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.