Leesdienst

Datum: 31 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Van der Laan

Collecte: 1e Theologische Universiteit, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Lied: littekens, Matthijn Buwalda
‘Hart voor Hoogkerk’
Inleiding
Votum en groet
Lied Opwekking 334
Gebed
Opwekking 689
Lezen Marcus 3: 20 – 35
Preek
Lied opwekking 378 ik wil jou van harte dienen
Leven met Jezus
Lied Opwekking 575
Gebed
Collectemoment
Slotlied Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.