Kerkdienst

Datum: 3 december
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Zending. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 175b Ik geloof in God de Vader
Gebed
Schriftlezing Deuteronomium 8
Ps. 40: 3, 7
Onderwijs
Ps. 73: 1, 10, 11
Dankgebed
Collecte
Ps. 111: 1, 3, 4
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.