Kerkdienst

Datum: 7 augustus
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Van Rijswijk (Bedum)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum
Vrede-/zegengroet
LvK 381: 1, 2, 3, 4, 5 Het nieuwe daglicht staat ons borg
Wet
Opw. 727 Ik val niet uit Zijn hand
Gebed
Kindmoment
1Sam. 17:31-54
Ps. 147: 2, 4 Hij telt het leger van de sterren
Preek
DNP 18: 1, 6, 7 Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig
Gebed
Collecte
LB 898: 1, 2 Een vaste burcht is onze God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.